Penawaran Dana MySI 2021

Kongsi
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Anda mempunyai projek aplikasi teknologi tempatan yang berinovatif? πŸ’‘ Anda mempunyai misi sosial yang jelas? πŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘¦

Rebut peluang untuk memohon dana projek inovasi bernilai sehingga RM300,000 menerusi Program Malaysia Social Innovation (MySI) 2021! πŸ“’πŸ“’

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) merupakan peneraju Inisiatif Inovasi Sosial Malaysia Tahun 2021 dan Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) sebagai agensi pelaksana bagi inisiatif ini. Pelbagai program telah dirangka bagi memperkasa ekosistem inovasi sosial di Malaysia.

MySI merupakan salah satu program bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan keutamaan kepada golongan B40 dan kumpulan yang terkesan akibat pandemik Covid-19, melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D tempatan berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan.

Penawaran Dana MySI 2021 dibuka pada 31 Mei sehingga 30 Jun 2021 bagi Fasa Pertama!

Layari www.mysi.innomap.my untuk maklumat lanjut.

Untuk sebarang pertanyaan, hubungi sekretariat MySI di sekretariat.mysi@yim.my.

MOSTI #YIM #MySI #InovasiSosial #Covid_19 #GeranInovasi

Blog Berkaitan

Get In Touch With Us

If you are interested in finding more information on what we do or would like to inquire on a potential partnership or collaboration, kindly complete the following form and we will reach out to you!

Founded since October 2008, our vision is to drive innovation and creativity amongst Malaysians, targeting children, youth, women, disabled people, rural communities and non-government organizations.

Location

Unit L3-E-1A & L3-E-1B,
Level 3, Enterprise 4,
Technology Park Malaysia,
57000 Bukit Jalil,
Kuala Lumpur

Contact Us
Let's stay in touch

Subscribe to us and receiveΒ  the latest news and events from the MALAYSIA INNOVATION FOUNDATION

Our time: 7:19am +08

Thank you for visiting our new website. We would like your feedback on your viewing and navigation experience to help us better curate our website for you!