2019

Attia Baja Organik

Innovators

Ahmad Bin Rais Mohammed Saeed

Innovation Story

Attia Baja Organik Asli merupakan produk inovasi yang diformulasi dengan teknik pembuatan dan kandungan bahan yang dapat membantu menambah kesuburan tanaman. Ia merupakan baja organik dari tinja haiwan yang diproses dengan bantuan mesin. Permintaan yang semakin meningkat membuatkan kapasiti pengeluaran perlu ditingkatkan disamping faktor keselamatan semasa operasi.

En. Ahmad menerima bantuan geran pembangunan inovasi daripada Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) menerusi Program Mengarusperdanakan Inovasi Akar Umbi (MaGRIs) pada tahun 2019. Pembangunan inovasi dari segi bantuan pembelian mesin menjadikan proses pengeluaran yang dijalankan lebih tersusun dan bengkel baru akan dibina bagi melancarkan proses pengeluaran akan datang.

Peningkatan pengeluaran produk ini secara tidak langsung telah menambah bilangan stokis dan agen di seluruh negara sebanyak 58 stokis dan 142 agen.

Related Innovations

Sorry, no innovations found.
Our time: 12:54pm +08

Thank you for visiting our new website. We would like your feedback on your viewing and navigation experience to help us better curate our website for you!