2020

Flexsilk

Innovators

Mohd Firdaus Mohd Noh

Innovation Story

Flexsilk ataupun dikenali sebagai Flexsible Silkscreen Printing Table telah dihasilkan oleh En. Mohd Firdaus Mohd Noh dari Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan, Pahang. Beliau telah menerima geran pembangunan menerusi Program Berimpak Tinggi 6 (HIP6) pada tahun 2020.

Flexsilk adalah meja cetakan baju yang telah ditambahbaik fungsinya berbanding yang ada di pasaran. Ia juga telah memberi penyelesaian masalah kepada pengurangan ruang dan saiz serta menambah baik rekabentuk supaya ia lebih “mesra OKU” terutama golongan yang berkerusi roda dan mempunyai masalah ketinggian, termasuklah kanak-kanak.

Flexsilk membuka peluang perniagaan kepada semua golongan B40 seperti ibu tunggal, belia dan golongan OKU yang berkerusi roda sekaligus menjana pendapatan isi rumah. Sebanyak 12 orang penerima manfaat Flexsilk dalam kalangan B40, OKU dan ibu tunggal telah dikenal pasti sepanjang projek ini dijalankan. Latihan asas cetakan baju diadakan pada 7 September 2020 bertempat di bengkel KKTM Kuantan yang melibatkan kesemua 12 penerima manfaat Flexsilk. Set peralatan asas cetakan baju berasaskan silkscreen turut disediakan. Maklumat yang diterima sehingga 30 November 2020 daripada inovator, sebanyak 5 orang penerima manfaat daripada 12 orang penerima Flexsilk dari daerah Kuantan, Bera, Temerloh dan Jerantut telah berjaya meningkatkan pendapatan mereka 20% sehingga 50% sebulan, setelah hampir dua (2) bulan menggunakan produk inovasi flexsilk.

Related Innovations

Flexsilk

2020

Flexsilk ataupun dikenali sebagai Flexsible Silkscreen Printing Table telah dihasilkan oleh En. Mohd Firdaus Mohd Noh dari Kolej Kemahiran Tinggi...

Pengupas Kelapa 3in1

2019

Alat ini boleh mengupas kulit kelapa tua dengan cara memijak dengan kaki atau menekan dengan tangan dan mampu memotong atau...

Get In Touch With Us

If you are interested in finding more information on what we do or would like to inquire on a potential partnership or collaboration, kindly complete the following form and we will reach out to you!

Founded since October 2008, our vision is to drive innovation and creativity amongst Malaysians, targeting children, youth, women, disabled people, rural communities and non-government organizations.

Location

Unit L3-E-1A & L3-E-1B,
Level 3, Enterprise 4,
Technology Park Malaysia,
57000 Bukit Jalil,
Kuala Lumpur

Contact Us
Let's stay in touch

Subscribe to us and receive  the latest news and events from the MALAYSIA INNOVATION FOUNDATION

Our time: 5:08am +08

Thank you for visiting our new website. We would like your feedback on your viewing and navigation experience to help us better curate our website for you!