Inovasi Akar Umbi

Produk atau proses inovatif yang dikembangkan oleh golongan berpendapatan rendah, biasanya bertujuan memenuhi keperluan asas serta mengatasi kesusahan dan cabaran hidup.

Inovasi Sosial

Inovasi menjana pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan teknologi yang ada untuk memenuhi keperluan sosial.

Inovasi Inklusif

Inovasi berkualiti tinggi, berpatutan dan dapat memberi manfaat kepada kumpulan B40.

Previous
Next

Inisiatif

YIM sedang melaksanakan inisiatif sejajar dengan kebijakan Pemerintah untuk memastikan negara ini memiliki sumber daya manusia yang berpengetahuan tinggi, beragam, kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan negara pada tahun 2050, terutama untuk mencapai Visi Kemakmuran Bersama, serta menghadapi IR 4.0 ledakan.

Malaysia Social Innovation (MySI)

Program Malaysia Social Innovation (MySI) bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D...

Geran Padanan Impak Sosial (SIM)

Geran Padanan Impak Sosial merupakan sebuah inisiatif Geran Padanan Lonjakan Perusahaan Sosial (SE) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada...

Hala Tuju Inovasi Sosial (SIR)

Hala Tuju Inovasi Sosial dibangunkan sebagai garis panduan utama kepada penggerak inovasi sosial di Malaysia dalam memacu pembangunan ekonomi, sosial...

Project Ruang Reka STIE @ Komuniti

Projek Ruang Reka STIE @ Komuniti merupakan sebuah program pembudayaan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dengan membangunkan prototaip produk inovasi...

    Berita & Pengumuman