Program Pendanaan

Dalam usaha meningkatkan budaya pemikiran inovatif dan keusahawanan di kalangan masyarakat, YIM memberikan geran pengembangan inovasi kepada inovator di Malaysia.

Geran Padanan Impak Sosial (SIM)

Geran Padanan Impak Sosial merupakan sebuah inisiatif Geran Padanan Lonjakan Perusahaan Sosial (SE) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada...

Malaysia Social Innovation (MySI)

Program Malaysia Social Innovation (MySI) bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D...