PROGRAM BERIMPAK TINGGI 6 (HIP 6) – INOVASI INKLUSIF

2328

inovasi ditemui

106

inovasi diluluskan

756

inovasi disenarai pendek

92

harta intelek inovasi difailkan

58

inovasi dikomersialkan dengan jumlah jualan *RM14.06juta

About

Program HIP 6 melibatkan pembiayaan kepada usahawan dan bertujuan memupuk, mengenalpasti, menerima pakai, menambah nilai serta membangunkan produk inovasi inklusif yang mampu memberi manfaat kepada komuniti setempat terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah.

Funding Details

 • Perlindungan harta intelek
 • Reka bentuk konsep
 • Pembangunan prototaip
 • Prototaip pengeluaran
 • Pengujian dan perakuan produk
 • Produk inovasi mempunyai kualiti yang baik
 • Mampu milik oleh semua golongan masyarakat
 • Memanfaatkan golongan terpinggir seperti kawasan luar bandar dan orang kelainan upaya
 • Jangkauan sasaran pengguna produk yang luas
 • Persaingan yang mampan dan berterusan dengan produk yang telah berada dalam pasaran

Bergantung pada jangka masa dan sifat setiap projek, jumlah geran yang kami tawarkan mungkin berbeza. Jumlah maksimum sebanyak RM200,000 boleh dianugerahkan untuk projek yang berjalan selama dua belas (12) bulan.

Kami memberikan tumpuan pada pencapaian impak jangka panjang. Bagi maksud ini, kami menyediakan tiga (3) jenis pendanaan:

 • Pendanaan Innovator-Entrepreneur (IE) bagi projek inovasi yang usahakan sepenuhnya oleh inovator yang bersikap usahawan.
 • Pendanaan Licensing bagi projek inovasi yang terbuka untuk melesenkan dengan pihak yang berminat.
 • Pendanaan Community-Enablement (CE) bagi projek inovasi yang memberi impak kepada komuniti secara langsung.

Selain geran pembangunan inovasi yang dianugerahkan, kami berusaha untuk menyokong inovator kami dalam pembinaan kapasiti. Melalui pementoran, latihan untuk penyebaran inovasi kepada komuniti, peluang menjalin rangkaian, akses ke pasaran, nasihat amalan terbaik, dan banyak lagi, kami menyediakan mereka dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menyusun strategi dan memimpin dengan lebih baik, sekali gus membuka jalan kepada penghasilan impak yang lebih besar dalam tempoh jangka panjang.

Emelkan kertas kerja projek inovasi anda beserta gambar dan/atau video ke emel info@yim.my. Untuk maklumat lanjut berkenaan Program HIP 6, sila layari laman web www.iic.innomap.my.

FAQ

Siapakah yang boleh memohon geran pembangunan inovasi HIP 6?

Geran pembangunan inovasi di bawah Program Berimpak Tinggi 6 (HIP 6) – Inovasi Inklusif ini boleh dipohon oleh pelbagai lapisan masyarakat khususnya mereka yang tergolong dalam B40.

Berapa lamakah jangka masa bagi projek HIP 6?

Tempoh jangka masa projek bagi model Community Enabler (CE) adalah enam (6) bulan manakala model Innovator Entrepreneur (IE) adalah 12 bulan.

Model bisnes apakah yang terdapat dibawah geran pembangunan inovasi HIP6?

Kami memberikan tumpuan pada pencapaian impak jangka panjang. Bagi maksud ini, kami menyediakan tiga (3) jenis pendanaan:

 • Pendanaan Innovator-Entrepreneur (IE) bagi projek inovasi yang usahakan sepenuhnya oleh inovator yang bersikap usahawan.
 • Pendanaan Licensing bagi projek inovasi yang terbuka untuk melesenkan dengan pihak yang berminat.
 • Pendanaan Community-Enablement (CE) bagi projek inovasi yang memberi impak kepada komuniti secara langsung.
Apakah skop geran pembangunan inovasi yang terdapat dibawah HIP 6?

Terdapat lima skop iaitu seperti berikut:

 1. Perlindungan Harta Intelek
 2. Reka Bentuk Konsep
 3. Pembangungan Prototaip
 4. Prototaip Pengeluaran
 5. Pengujian dan Perakuan Produk
Apakah kriteria yang diperlukan dalam permohonan geran pembangunan inovasi HIP 6?

Produk yang ingin diketengahkan haruslah mempunyai kualiti yang baik dan mampu dimilik oleh semua golongan masyarakat. Ia juga perlu mudah untuk dimiliki dan mampu memberi manfaat kepada golongan yang berada dikawasan luar bandar dan orang kelainan upaya (OKU), dapat mencapai jangkauan sasaran pengguna produk secara lebih meluas serta mempunyai daya saing yang mampan dan berterusan dengan produk yang telah berada dalam pasaran.

Bagaimanakah keputusan pemberian geran pembangunan inovasi HIP 6 dibuat?

Pemohon geran perlu melalui dua peringkat penilaian projek. Yang pertama di peringkat Jawatankuasa Teknikal dan kedua (peringkat penilaian akhir) pada Jawatankuasa Pemandu.

More info is available at the programme website:
Implementing Agency
Funder

More Grants

Grassroots Enrichment Programme (GEP)

Grassroots Enrichment Programme dilaksanakan bagi mengukuhkan dan meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan inovator akar umbi YIM. GEP menfokuskan kepada pembangunan...

Project Ruang Reka STIE @ Komuniti

Projek Ruang Reka STIE @ Komuniti merupakan sebuah program pembudayaan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dengan membangunkan prototaip produk inovasi...

Hala Tuju Inovasi Sosial (SIR)

Hala Tuju Inovasi Sosial dibangunkan sebagai garis panduan utama kepada penggerak inovasi sosial di Malaysia dalam memacu pembangunan ekonomi, sosial...

Hubungi Kami

Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan lebih maklumat mengenai akitiviti kami atau ingin bertanya mengenai potensi perkongsian atau kolaborasi, lengkapkan borang berikut dan kami akan menghubungi anda!

Ditubuhkan sejak Oktober 2008, visi kami adalah untuk mendorong inovasi dan kreativiti di kalangan rakyat Malaysia, dengan menyasarkan kanak-kanak, belia, wanita, orang kurang upaya, masyarakat luar bandar dan organisasi bukan kerajaan.

Lokasi

Unit L3-E-1A & L3-E-1B,
Level 3, Enterprise 4,
Technology Park Malaysia,
57000 Bukit Jalil,
Kuala Lumpur

Hubungi Kami
Jom setia berhubung dengan kami

Langgan kami dan terima berita dan peristiwa terkini dari YAYASAN INOVASI MALAYSIA