Program Inclusive SME Eco-System (I-SEE)

2328
inovasi ditemui
106
inovasi diluluskan
756
inovasi disenarai pendek
92
harta intelek inovasi difailkan
58
inovasi dikomersialkan dengan jumlah jualan *RM14.06juta

Mengenai

Program Inclusive SME Eco-System ini atau lebih dikenali sebagai i-SEE adalah kesinambungan daripada Program Berimpak Tinggi 6 (HIP 6) – Program Inovasi Inklusif yang telah dilaksanakan dari tahun 2015 dan tamat pada tahun 2020 selari dengan berakhirnya Pelan Induk PKS 2012 – 2020. YIM telah dipilih untuk menjadi Rakan Strategik oleh SME. Corp. Malaysia bagi pelaksanaan Program i-SEE ini.

Objektif i-SEE juga sudah ditambah baik terutama semasa pandemik Covid19 di mana sebahagian besar rakyat Malaysia terjejas dari pelbagai sektor industri. Selain matlamat untuk memperkasa kumpulan B40, program ini juga akan menggalakkan transformasi komuniti, termasuk perusahaan mikro di kawasan luar bandar menerusi bimbingan dan penyediaan sokongan teknikal dan bantuan kewangan.

Butiran Pendanaan

 • Perlindungan harta intelek
 • Reka bentuk konsep
 • Pembangunan prototaip
 • Prototaip pengeluaran
 • Pengujian dan perakuan produk
 • Produk inovasi mempunyai kualiti yang baik
 • Mampu milik oleh semua golongan masyarakat
 • Memanfaatkan golongan terpinggir seperti kawasan luar bandar dan orang kelainan upaya
 • Jangkauan sasaran pengguna produk yang luas
 • Persaingan yang mampan dan berterusan dengan produk yang telah berada dalam pasaran

Bergantung pada jangka masa dan sifat setiap projek, jumlah geran yang kami tawarkan mungkin berbeza. Jumlah maksimum sebanyak RM200,000 boleh dianugerahkan untuk projek yang berjalan selama dua belas (12) bulan.

Kami memberikan tumpuan pada pencapaian impak jangka panjang. Bagi maksud ini, kami menyediakan tiga (3) jenis pendanaan:

 • Pendanaan Innovator-Entrepreneur (IE) bagi projek inovasi yang usahakan sepenuhnya oleh inovator yang bersikap usahawan.
 • Pendanaan Licensing bagi projek inovasi yang terbuka untuk melesenkan dengan pihak yang berminat.
 • Pendanaan Community-Enablement (CE) bagi projek inovasi yang memberi impak kepada komuniti secara langsung.

Selain geran pembangunan inovasi yang dianugerahkan, kami berusaha untuk menyokong inovator kami dalam pembinaan kapasiti. Melalui pementoran, latihan untuk penyebaran inovasi kepada komuniti, peluang menjalin rangkaian, akses ke pasaran, nasihat amalan terbaik, dan banyak lagi, kami menyediakan mereka dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menyusun strategi dan memimpin dengan lebih baik, sekali gus membuka jalan kepada penghasilan impak yang lebih besar dalam tempoh jangka panjang.

Emelkan kertas kerja projek inovasi anda beserta gambar dan/atau video ke emel info@yim.my. Untuk maklumat lanjut berkenaan Program I-SEE, sila layari laman web www.iic.innomap.my.

Soalan Lazim

Geran pembangunan inovasi di bawah Program I-SEE ini boleh dipohon oleh pelbagai lapisan masyarakat khususnya mereka yang tergolong dalam B40.

Tempoh jangka masa projek bagi model Community Enabler (CE) adalah enam (6) bulan manakala model Innovator Entrepreneur (IE) adalah 12 bulan.

Kami memberikan tumpuan pada pencapaian impak jangka panjang. Bagi maksud ini, kami menyediakan tiga (3) jenis pendanaan:

 • Pendanaan Innovator-Entrepreneur (IE) bagi projek inovasi yang usahakan sepenuhnya oleh inovator yang bersikap usahawan.
 • Pendanaan Licensing bagi projek inovasi yang terbuka untuk melesenkan dengan pihak yang berminat.
 • Pendanaan Community-Enablement (CE) bagi projek inovasi yang memberi impak kepada komuniti secara langsung.

Terdapat lima skop iaitu seperti berikut:

 1. Perlindungan Harta Intelek
 2. Reka Bentuk Konsep
 3. Pembangungan Prototaip
 4. Prototaip Pengeluaran
 5. Pengujian dan Perakuan Produk

Produk yang ingin diketengahkan haruslah mempunyai kualiti yang baik dan mampu dimilik oleh semua golongan masyarakat. Ia juga perlu mudah untuk dimiliki dan mampu memberi manfaat kepada golongan yang berada dikawasan luar bandar dan orang kelainan upaya (OKU), dapat mencapai jangkauan sasaran pengguna produk secara lebih meluas serta mempunyai daya saing yang mampan dan berterusan dengan produk yang telah berada dalam pasaran.

Pemohon geran perlu melalui dua peringkat penilaian projek. Yang pertama di peringkat Jawatankuasa Teknikal dan kedua (peringkat penilaian akhir) pada Jawatankuasa Pemandu.

Maklumat lanjut boleh didapati dalam laman web program:
Dokumen Pendanaan
Agensi Pelaksana
Pemberi Dana

Lebih Geran

Geran Padanan Impak Sosial (SIM)

Geran Padanan Impak Sosial merupakan sebuah inisiatif Geran Padanan Lonjakan Perusahaan Sosial (SE) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada...

Malaysia Social Innovation (MySI)

Program Malaysia Social Innovation (MySI) bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D...

Hubungi Kami

Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan lebih maklumat mengenai akitiviti kami atau ingin bertanya mengenai potensi perkongsian atau kolaborasi, lengkapkan borang berikut dan kami akan menghubungi anda!

Ditubuhkan sejak Oktober 2008, visi kami adalah untuk mendorong inovasi dan kreativiti di kalangan rakyat Malaysia, dengan menyasarkan kanak-kanak, belia, wanita, orang kurang upaya, masyarakat luar bandar dan organisasi bukan kerajaan.

Lokasi

Unit L3-E-1A & L3-E-1B,
Level 3, Enterprise 4,
Technology Park Malaysia,
57000 Bukit Jalil,
Kuala Lumpur

Hubungi Kami
Jom setia berhubung dengan kami

Langgan kami dan terima berita dan peristiwa terkini dari YAYASAN INOVASI MALAYSIA

Our time: 8:02pm +08

Terima kasih kerana melayari laman web baru kami. Kami ingin maklum balas mengenai pengalaman anda untuk membantu kami menguruskan laman web kami dengan lebih baik untuk anda!