Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Akar Umbi

1458
inovasi ditemui
24
inovasi diluluskan
12
harta intelek inovasi difailkan
15
inovasi dikomersialkan

Mengenai

Program Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Akar Umbi bertujuan mempertingkatkan usaha pembangunan dan pengkomersialan inovasi akar umbi merangkumi penyediaan peluang pembinaan kapasiti kepada inovator akar umbi tempatan. Program ini menambah nilai produk inovasi daripada pembangunan prototaip kepada pra-pengkomersialan.

Butiran Pendanaan

 • Perlindungan harta intelek
 • Pembangunan produk/prototaip
 • Promosi dan latihan
 • Inovasi mesti memenuhi definisi “Inovasi Akar Umbi” yang ditetapkan seperti berikut:
  1. Produk atau proses inovasi yang dibangunkan oleh golongan berpendapatan rendah, biasanya bertujuan untuk memenuhi keperluan asas serta mengatasi kesusahan dan cabaran hidup, ATAU
  2. Inovasi diterajui komuniti untuk mencapai kelestarian hidup yang sering mengalami kesukaran untuk berkembang luas ke pasaran-pasaran lain
 • Inovasi yang mempunyai nilai tinggi, berimpak positif dan menyumbang kearah kesejahteraan komuniti luar bandar akan diberi keutamaan
 • Inovasi yang dipertandingkan merupakan Idea asal atau penambahbaikan daripada inovasi sedia ada
 • Inovasi yang disertakan mesti telah mencapai fasa protataip (hampir siap) atau siap dibangunkan. Setiap penyertaan harus dilengkapkan dengan maklumat yang mencukupi untuk memudahkan proses pemilihan

Bergantung pada jangka masa dan sifat setiap projek, jumlah geran yang kami tawarkan mungkin berbeza. Jumlah maksimum sebanyak RM30,000 boleh dianugerahkan untuk projek yang berjalan selama enam (6) bulan. Kami memberikan tumpuan pada pencapaian impak jangka panjang.

Selain geran pembangunan inovasi yang dianugerahkan, kami berusaha untuk menyokong inovator kami dalam pembinaan kapasiti. Melalui pementoran, latihan, pembangunan inovasi, peluang menjalin rangkaian, akses ke pasaran, nasihat pemasaran, nasihat amalan terbaik, dan banyak lagi, kami menyediakan mereka dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memperkembangkan inovasi akar umbi yang berpotensi untuk dipasarkan ke tahap pra-pengkomersialan.

Emelkan kertas kerja projek inovasi anda beserta gambar dan/atau video ke emel magris@yim.my. Untuk maklumat lanjut berkenaan Program MaGRIs, sila layari laman web www.magris.innomap.my.

Soalan Lazim

Sekiranya inovasi anda dipilih oleh Jawatankuasa Penilaian MaGRIs, anda akan diberi sokongan dalam bentuk inisiatif pembangunan produk, jalinan hubung rangkaian dan penerapan pengetahuan di mana inovasi yang memiliki potensi nilai pasaran yang tinggi akan diberi pendedahan sepenuhnya kepada aktiviti sokongan pembangunan pasaran pada peringkat selanjutnya.

Pada masa yang sama semua peserta akan diundang untuk menyertai bengkel pembinaan kapasiti yang dianjurkan oleh YIM sepanjang tempoh berlangsungnya program.

TIDAK, hanya warganegara Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas layak untuk menyertai. SIla rujuk kepada terma & syarat di www.magris.innomap.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

TIDAK. Kami menerima penyertaan dari mana-mana individu selagi mana inovasi yang dikemukakan untuk penyertaan adalah berlandaskan kepada inisiatif yang memenuhi keperluan masyarakat.

YA. Namun anda perlu menghantar setiap inovasi secara berasingan.

Anda perlu menjalani beberapa peringkat aktiviti seperti yang tercatat di bawah dalam tempoh 6 bulan. Bagaimanapun, tarikh pelaksanaan aktiviti-aktiviti ini adalah tertakluk kepada persetujuan dan kelapangan anda seboleh mungkin.

 • Pembinaan produk bersama pakar dari YIM.
 • Menghadiri bengkel yang bermatlamat untuk membantu mempertingkatkan kualiti, kebolehpasaran dan kemampanan inovasi anda.

TIDAK, melainkan inovasi anda tidak memenuhi definisi Inovasi Akar Umbi.

Lengkapkan borang penyertaan secara atas talian di magris.innomap.my

TIDAK. Kelayakan minima adalah inovasi akar umbi tersebut mesti berada sekurang-kurangnya pada peringkat prototaip (hampir siap) atau siap sepenuhnya.

YA. Anda perlu bersama-sama membangunkan Pelan Perniagaan yang turut merangkumi bajet (bimbingan akan diberikan oleh YIM) sebelum geran tersebut diberikan kepada anda untuk digunakan. Bagi invator yang memilih untuk melaksanakan inovasi sahaja tanpa melibatkan sebarang aktiviti pengkomersialan, YIM akan menghubungkan anda dengan usahawan tempatan yang berpotensi sebagai rakan kongsi (tertakluk kepada persetujuan dari kedua-dua pihak).

Anda akan memiliki hak 100% kepada inovasi anda.

Maklumat lanjut boleh didapati dalam laman web program:
Dokumen Pendanaan
Agensi Pelaksana
Pemberi Dana

Lebih Geran

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Perintis

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Perintis merupakan program pembangunan perintis inovator sosial mensasarkan mahasiswa tahun akhir Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)...

Social Impact Matching (SIM) Grant

Geran Padanan Impak Sosial merupakan sebuah inisiatif Geran Padanan Lonjakan Perusahaan Sosial (SE) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada...

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Komuniti

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Komuniti bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi...

Hubungi Kami

Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan lebih maklumat mengenai akitiviti kami atau ingin bertanya mengenai potensi perkongsian atau kolaborasi, lengkapkan borang berikut dan kami akan menghubungi anda!

Ditubuhkan sejak Oktober 2008, visi kami adalah untuk mendorong inovasi dan kreativiti di kalangan rakyat Malaysia, dengan menyasarkan kanak-kanak, belia, wanita, orang kurang upaya, masyarakat luar bandar dan organisasi bukan kerajaan.

Lokasi

Unit L3-E-1A & L3-E-1B,
Level 3, Enterprise 4,
Technology Park Malaysia,
57000 Bukit Jalil,
Kuala Lumpur

Hubungi Kami
Jom setia berhubung dengan kami

Langgan kami dan terima berita dan peristiwa terkini dari YAYASAN INOVASI MALAYSIA

Our time: 5:15am +08

Terima kasih kerana melayari laman web baru kami. Kami ingin maklum balas mengenai pengalaman anda untuk membantu kami menguruskan laman web kami dengan lebih baik untuk anda!