Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Perintis

Mengenai

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Perintis merupakan program pembangunan perintis inovator sosial mensasarkan mahasiswa tahun akhir Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang mempunyai penyelesaian inovatif dan memberikan impak kepada komuniti setempat. 
Skop pembiayaan dana termasuklah pembangunan produk Inovasi, testing & validasi dan promosi & pemasaran.

Program di bawah Inisiatif Inovasi Sosial (2021)

 • YIM sebagai agensi pelaksana
 • MOSTI sebagai pemberi dana
 • Program berbentuk one off bagi Tahun 2021

Golongan sasaran

 • Mahasiswa tahun akhir Ijazah Sarjana Muda IPTA seluruh Malaysia

Dana Pembangunan Inovasi

 • Kuantum dana sehingga RM40,000
 • April 2021 – Disember 2021
 • Permohonan di www.mysiap.com.my

Butiran Pendanaan

 • Performance Allowance (6 bulan Program)
 • Pengurusan dan Promosi
 • Pembangunan Prototaip
 • Testing & Validation
 • Warganegara Malaysia.
 • Pemohon MESTILAH Mahasiswa tahun akhir dari IPTA.
 • Setiap projek yang dihantar hendaklah projek tahun akhir yang telah LENGKAP.
 • Idea Projek Tahun Akhir (FYP) boleh dicadangkan dan WAJIB mempunyai ‘Proof of Concept (PoC)’.
 • Keutamaan diberikan kepada projek yang sedia untuk dilaksanakan.
 • Pemohon boleh membuat permohonan sendiri, tetapi persetujuan bertulis dari penyelia & universiti DIPERLUKAN.
 • Idea FYP mestilah asli dan inovatif DENGAN dan TANPA status Harta Intelek (IP) oleh IPTA masing-masing.
 • Pemohon diberi kebebasan untuk meneroka potensi komersial produk untuk jangka waktu yang dinyatakan tanpa gangguan.
 • Pemohon perlu memainkan PERANAN YANG AKTIF & MEMPUNYAI MINAT YANG TINGGI untuk mendaftar syarikat start-up sendiri jika terpilih.

Emelkan kertas kerja projek inovasi anda beserta gambar dan/atau video ke emel info@yim.my. Untuk maklumat lanjut berkenaan Program MySIAP, sila layari laman web www.mysiap.com.my

Maklumat lanjut boleh didapati dalam laman web program:
Dokumen Pendanaan
Agensi Pelaksana
Pemberi Dana

Lebih Geran

Social Impact Matching (SIM) Grant

Geran Padanan Impak Sosial merupakan sebuah inisiatif Geran Padanan Lonjakan Perusahaan Sosial (SE) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada...

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Komuniti

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Komuniti bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi...

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Akar Umbi

Program Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Akar Umbi bertujuan mempertingkatkan usaha pembangunan dan pengkomersialan inovasi akar umbi merangkumi penyediaan peluang pembinaan...

Hubungi Kami

Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan lebih maklumat mengenai akitiviti kami atau ingin bertanya mengenai potensi perkongsian atau kolaborasi, lengkapkan borang berikut dan kami akan menghubungi anda!

Ditubuhkan sejak Oktober 2008, visi kami adalah untuk mendorong inovasi dan kreativiti di kalangan rakyat Malaysia, dengan menyasarkan kanak-kanak, belia, wanita, orang kurang upaya, masyarakat luar bandar dan organisasi bukan kerajaan.

Lokasi

Unit L3-E-1A & L3-E-1B,
Level 3, Enterprise 4,
Technology Park Malaysia,
57000 Bukit Jalil,
Kuala Lumpur

Hubungi Kami
Jom setia berhubung dengan kami

Langgan kami dan terima berita dan peristiwa terkini dari YAYASAN INOVASI MALAYSIA

Our time: 4:07am +08

Terima kasih kerana melayari laman web baru kami. Kami ingin maklum balas mengenai pengalaman anda untuk membantu kami menguruskan laman web kami dengan lebih baik untuk anda!