Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Komuniti

22
kolaborator projek
2
projek diluluskan (MySI 2020)
2
projek aktif (MySI 2019)
89
penerima manfaat
34
projek telah dilaksanakan

Mengenai

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Komuniti bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D tempatan berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan.

Butiran Pendanaan

 • Yuran pengurusan
 • Kos bahan mentah
 • Kos peralatan
 • Dokumentasi dan laporan
 • Kos perkhidmatan
 • Teknologi sedia ada dan bukan ditahap prototaip atau peringkat R&D
 • Kos pelaksanaan dan penyelenggaraan yang minimum
 • Boleh dilaksanakan dalam tempoh maksimum 12 bulan
 • Projek berimpak tinggi yang menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat menerusi aspek seperti meningkatkan produktiviti, meningkatkan pendapatan komuniti terlibat dan mewujudkan peluang pekerjaan baharu
 • Projek mampu untuk berkembang serta mempunyai pelan bisnes atau exit plan yang jelas untuk menampung kelestarian projek
 • Setiap projek hendaklah sekurang-kurangnya 100 orang penerima faedah secara langsung dan tidak langsung
 • Projek mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Teknologi yang dicadangkan hendaklah disokong oleh kajian atau pernah memenangi anugerah atau merupakan hasil Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK)
 • Projek telah melalui sesi engagement bersama masyarakat dan kolaborator, disokong oleh baseline study dan mempunyai komponen kos yang jelas
 • Projek mempunyai kos selenggara yang rendah, alat ganti yang mudah diperolehi, mudah untuk diselenggara oleh masyarakat dan mempunyai waranti
 • Projek mampu mengurangkan kebergantungan kepada sumber alam tidak boleh diperbaharui, boleh beroperasi tanpa bekalan konvensional, mengurangkan penggunaan tenaga manusia dan mengurangkan penggunaan jentera berat

Depending on the duration and nature of each project, the amount of grants we offer may vary. A maximum amount of RM300,000 can be awarded for projects that run for twelve (12) months. We focus on achieving long-term impact.

Emelkan kertas kerja projek inovasi anda beserta gambar dan/atau video ke emel info@yim.my. Untuk maklumat lanjut berkenaan Program MySI, sila layari laman web emysi.mosti.gov.my.

Soalan Lazim

Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan keutamaan kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D tempatan berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan.

MOSTI menawarkan dana Program MySI bermula pada 20 Februari 2020 sehingga 7 April 2020.

a.    Pemohon (peneraju projek) hendaklah terdiri daripada Agensi Kerajaan, Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat Berhad dengan Jaminan (CLG), Badan Berkanun dan Universiti Awam sahaja.

b.    Pemohon boleh melaksanakan projek secara sendiri (tanpa Kolaborator) atau berkolaborasi dengan mana-mana entiti (dengan Kolaborator) yang bersesuaian seperti berikut:

 • Jabatan/ Agensi Kerajaan berkaitan (persekutuan/ negeri/ daerah);
 • Pertubuhan/ Persatuan yang berdaftar dengan Kerajaan (contoh: Koperasi, NGO);
 • Syarikat Berkaitan Kerajaan (contoh: GLC, CLG) atau syarikat swasta

c.    Hanya Projek Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) sahaja yang dibenarkan. Projek tersebut perlu mempunyai elemen inovatif yang menjurus kepada aplikasi teknologi R&D tempatan berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia ada.

d.    Projek yang dijalankan perlu sesuai dengan sumber sedia ada selain mengambil kira kesesuaian lokasi, infrastruktur, bentuk muka bumi dan lain-lain.

e.    Penerima langsung (direct recipients) faedah hendaklah terdiri daripada komuniti dengan keutamaan kepada golongan B40 (miskin bandar dan luar bandar). Jumlah penerima faedah bagi setiap projek yang dimohon hendaklah tidak kurang daripada 100 orang.

f.     Projek mesti dilaksanakan di Malaysia.

Kuantum maksimum bagi setiap projek adalah sebanyak RM300,000.00. Tempoh maksimum pelaksanaan projek adalah selama 12 bulan.

Boleh

 1. Agensi Kerajaan
 2. Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)
 3. Syarikat Berhad Dengan Jaminan (CLG)
 4. Universiti awam (IPTA)
 5. Badan Berkanun Kerajaan

Tidak Boleh

 1. Kementerian Persekutuan
 2. Jabatan Kerajaan
 3. Universiti swasta (IPTS)
 4. Syarikat swasta (Enterprise/ Perkongsian/ Sendirian Berhad)
 5. Sekolah
 6. Koperasi
 7. Persatuan
 8. Individu

Kolaborator merupakan entiti atau organisasi yang bekerjasama dengan pemohon dalam melaksanakan projek yang dicadangkan.

Maklumat lanjut boleh didapati dalam laman web program:
Dokumen Pendanaan
Agensi Pelaksana
Pemberi Dana

Lebih Geran

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Perintis

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Perintis merupakan program pembangunan perintis inovator sosial mensasarkan mahasiswa tahun akhir Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)...

Social Impact Matching (SIM) Grant

Geran Padanan Impak Sosial merupakan sebuah inisiatif Geran Padanan Lonjakan Perusahaan Sosial (SE) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada...

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Akar Umbi

Program Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Akar Umbi bertujuan mempertingkatkan usaha pembangunan dan pengkomersialan inovasi akar umbi merangkumi penyediaan peluang pembinaan...

Our time: 11:53pm +08

Terima kasih kerana melayari laman web baru kami. Kami ingin maklum balas mengenai pengalaman anda untuk membantu kami menguruskan laman web kami dengan lebih baik untuk anda!