Malaysia Social Innovation (MySI)

22

kolaborator projek

2

projek diluluskan (MySI 2020)

2

projek aktif (MySI 2019)

89

penerima manfaat

34

projek telah dilaksanakan

About

Program Malaysia Social Innovation (MySI) bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D tempatan berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan.

Funding Details

 • Yuran pengurusan
 • Kos bahan mentah
 • Kos peralatan
 • Dokumentasi dan laporan
 • Kos perkhidmatan
 • Teknologi sedia ada dan bukan ditahap prototaip atau peringkat R&D
 • Kos pelaksanaan dan penyelenggaraan yang minimum
 • Boleh dilaksanakan dalam tempoh maksimum 12 bulan
 • Projek berimpak tinggi yang menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat menerusi aspek seperti meningkatkan produktiviti, meningkatkan pendapatan komuniti terlibat dan mewujudkan peluang pekerjaan baharu
 • Projek mampu untuk berkembang serta mempunyai pelan bisnes atau exit plan yang jelas untuk menampung kelestarian projek
 • Setiap projek hendaklah sekurang-kurangnya 100 orang penerima faedah secara langsung dan tidak langsung
 • Projek mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Teknologi yang dicadangkan hendaklah disokong oleh kajian atau pernah memenangi anugerah atau merupakan hasil Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK)
 • Projek telah melalui sesi engagement bersama masyarakat dan kolaborator, disokong oleh baseline study dan mempunyai komponen kos yang jelas
 • Projek mempunyai kos selenggara yang rendah, alat ganti yang mudah diperolehi, mudah untuk diselenggara oleh masyarakat dan mempunyai waranti
 • Projek mampu mengurangkan kebergantungan kepada sumber alam tidak boleh diperbaharui, boleh beroperasi tanpa bekalan konvensional, mengurangkan penggunaan tenaga manusia dan mengurangkan penggunaan jentera berat

Depending on the duration and nature of each project, the amount of grants we offer may vary. A maximum amount of RM300,000 can be awarded for projects that run for twelve (12) months. We focus on achieving long-term impact.

Emelkan kertas kerja projek inovasi anda beserta gambar dan/atau video ke emel info@yim.my. Untuk maklumat lanjut berkenaan Program MySI, sila layari laman web www.emysi.mosti.gov.my.

FAQ

Apakah objektif Program MySI?

Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan keutamaan kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D tempatan berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan.

Bilakah tarikh tawaran Program MySI dibuka dan ditutup?

MOSTI menawarkan dana Program MySI bermula pada 20 Februari 2020 sehingga 7 April 2020.

Siapakah yang boleh memohon Program MySI ini serta syarat-syarat lain yang diperlukan bagi memohon Program MySI?

a.    Pemohon (peneraju projek) hendaklah terdiri daripada Agensi Kerajaan, Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat Berhad dengan Jaminan (CLG), Badan Berkanun dan Universiti Awam sahaja.

b.    Pemohon boleh melaksanakan projek secara sendiri (tanpa Kolaborator) atau berkolaborasi dengan mana-mana entiti (dengan Kolaborator) yang bersesuaian seperti berikut:

 • Jabatan/ Agensi Kerajaan berkaitan (persekutuan/ negeri/ daerah);
 • Pertubuhan/ Persatuan yang berdaftar dengan Kerajaan (contoh: Koperasi, NGO);
 • Syarikat Berkaitan Kerajaan (contoh: GLC, CLG) atau syarikat swasta

c.    Hanya Projek Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) sahaja yang dibenarkan. Projek tersebut perlu mempunyai elemen inovatif yang menjurus kepada aplikasi teknologi R&D tempatan berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia ada.

d.    Projek yang dijalankan perlu sesuai dengan sumber sedia ada selain mengambil kira kesesuaian lokasi, infrastruktur, bentuk muka bumi dan lain-lain.

e.    Penerima langsung (direct recipients) faedah hendaklah terdiri daripada komuniti dengan keutamaan kepada golongan B40 (miskin bandar dan luar bandar). Jumlah penerima faedah bagi setiap projek yang dimohon hendaklah tidak kurang daripada 100 orang.

f.     Projek mesti dilaksanakan di Malaysia.

Berapakah peruntukan yang akan diberikan bagi setiap pemohon projek dan tempoh masa pelaksanaan projek?

Kuantum maksimum bagi setiap projek adalah sebanyak RM300,000.00. Tempoh maksimum pelaksanaan projek adalah selama 12 bulan.

Adakah entiti atau organisasi lain yang boleh atau tidak boleh memohon dana Program MySI?

Boleh

 1. Agensi Kerajaan
 2. Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)
 3. Syarikat Berhad Dengan Jaminan (CLG)
 4. Universiti awam (IPTA)
 5. Badan Berkanun Kerajaan

Tidak Boleh

 1. Kementerian Persekutuan
 2. Jabatan Kerajaan
 3. Universiti swasta (IPTS)
 4. Syarikat swasta (Enterprise/ Perkongsian/ Sendirian Berhad)
 5. Sekolah
 6. Koperasi
 7. Persatuan
 8. Individu
Apakah maksud kolaborator projek?

Kolaborator merupakan entiti atau organisasi yang bekerjasama dengan pemohon dalam melaksanakan projek yang dicadangkan.

More info is available at the programme website:
Implementing Agency
Funder

More Grants

Grassroots Enrichment Programme (GEP)

Grassroots Enrichment Programme dilaksanakan bagi mengukuhkan dan meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan inovator akar umbi YIM. GEP menfokuskan kepada pembangunan...

Project Ruang Reka STIE @ Komuniti

Projek Ruang Reka STIE @ Komuniti merupakan sebuah program pembudayaan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dengan membangunkan prototaip produk inovasi...

Hala Tuju Inovasi Sosial (SIR)

Hala Tuju Inovasi Sosial dibangunkan sebagai garis panduan utama kepada penggerak inovasi sosial di Malaysia dalam memacu pembangunan ekonomi, sosial...

Hubungi Kami

Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan lebih maklumat mengenai akitiviti kami atau ingin bertanya mengenai potensi perkongsian atau kolaborasi, lengkapkan borang berikut dan kami akan menghubungi anda!

Ditubuhkan sejak Oktober 2008, visi kami adalah untuk mendorong inovasi dan kreativiti di kalangan rakyat Malaysia, dengan menyasarkan kanak-kanak, belia, wanita, orang kurang upaya, masyarakat luar bandar dan organisasi bukan kerajaan.

Lokasi

Unit L3-E-1A & L3-E-1B,
Level 3, Enterprise 4,
Technology Park Malaysia,
57000 Bukit Jalil,
Kuala Lumpur

Hubungi Kami
Jom setia berhubung dengan kami

Langgan kami dan terima berita dan peristiwa terkini dari YAYASAN INOVASI MALAYSIA