Social Impact Matching (SIM) Grant

Mengenai

Geran Padanan Impak Sosial merupakan sebuah inisiatif Geran Padanan Lonjakan Perusahaan Sosial (SE) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada bulan Jun 2020, adalah sebahagian daripada Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) Jangka Pendek pandemik COVID-19.
Geran SIM bertujuan untuk menyokong SE dan perniagaan impak sosial lain di Malaysia bagi mengekalkan inisiatif/program mereka, memanfaatkan kemampuan mereka mengumpul dana, meningkatkan kesedaran masyarakat dalam inovasi sosial dan meningkatkan penyelesaian inovasi untuk hasil sosial dan/atau persekitaran yang baik.

Agensi Pelaksana
Pemberi Dana

Lebih Geran

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Perintis

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Perintis merupakan program pembangunan perintis inovator sosial mensasarkan mahasiswa tahun akhir Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)...

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Komuniti

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Komuniti bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi...

Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Akar Umbi

Program Malaysia Inovasi Sosial (MyIS) Akar Umbi bertujuan mempertingkatkan usaha pembangunan dan pengkomersialan inovasi akar umbi merangkumi penyediaan peluang pembinaan...

Our time: 1:34am +08

Terima kasih kerana melayari laman web baru kami. Kami ingin maklum balas mengenai pengalaman anda untuk membantu kami menguruskan laman web kami dengan lebih baik untuk anda!