GRASSROOTS OPEN CHALLENGE 2021

Dibawah Rancangan Malaysia Ke-12, Program Mengarusperdana Inovasi Akar Umbi (MaGRIs) merupakan sebuah projek kesinambungan dari RMKe-11 yang bermatlamat untuk mempertingkatkan dan memacu usaha pembangunan inovasi akar umbi yang berpotensi di […]

Soal Usahawan 17 Mac 2021 – Inovasi Inklusif

Program Berimpak Tinggi 6 (HIP 6) – Inovasi Inklusif bertujuan mengenal pasti, menambah nilai serta membangunkan produk inovasi inklusif yang mampu memberi manfaat kepada komuniti setempat. Persoalannya, adakah program ini […]

Pertandingan Inovasi Low Touch High Impact (LOTHI) 2021

“YIM melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan kapasiti serta menyediakan geran pembangunan inovasi kepada inovator-inovator di Malaysia dalam pelaksanaan tahun 2020.

Bagi tahun 2021, YIM akan melaksanakan inisiatif baru dalam membangunkan inovasi akar umbi, inovasi sosial serta inovasi inklusif.”