Pertandingan Inovasi Low Touch High Impact (LOTHI) 2021

“YIM melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan kapasiti serta menyediakan geran pembangunan inovasi kepada inovator-inovator di Malaysia dalam pelaksanaan tahun 2020.

Bagi tahun 2021, YIM akan melaksanakan inisiatif baru dalam membangunkan inovasi akar umbi, inovasi sosial serta inovasi inklusif.”