Sustainable Development Goals – Inovasi Bersama Komuniti Orang Asli Di Perak

Orang Asli merupakan salah satu golongan yang berada jauh dari sumber pembangunan negara. Keberadaan mereka di kawasan luar bandar dan pedalaman menyukarkan arus pemodenan sampai di sana secara menyeluruh. Di sebalik kekangan ini, kerajaan masih menjaga hak dan kebajikan mereka menerusi menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli, Majlis Belia Orang Asli dan pelbagai agensi kerajaan yang berkaitan. Turut serta dalam usaha membantu golongan ini ialah Yayasan Inovasi Malaysia (YIM).