Program

YIM telah mula mengesan inovasi akar umbi sejak tahun 2010 di mana banyak program kesedaran, peningkatan kapasiti dan budaya inovasi telah dilaksanakan dengan sokongan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), termasuk program-program utama seperti Jejak Inovasi, Program Berimpak Tinggi 6 (HIP 6), Program Penyelenggaraan Inovasi Grassroots (MaGRI) dan Inovasi Sosial Malaysia (MySI).

Secara keseluruhan, 3,091 inovator telah dikenal pasti dan dikenal pasti, sementara 166 projek inovasi telah dilaksanakan dengan faedah dan kesan tidak langsung kepada lebih daripada 56,701 orang menjelang tahun 2020.

Grassroots Enrichment Programme (GEP)

Grassroots Enrichment Programme dilaksanakan bagi mengukuhkan dan meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan inovator akar umbi YIM. GEP menfokuskan kepada pembangunan...

Project Ruang Reka STIE @ Komuniti

Projek Ruang Reka STIE @ Komuniti merupakan sebuah program pembudayaan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dengan membangunkan prototaip produk inovasi...

Hala Tuju Inovasi Sosial (SIR)

Hala Tuju Inovasi Sosial dibangunkan sebagai garis panduan utama kepada penggerak inovasi sosial di Malaysia dalam memacu pembangunan ekonomi, sosial...

Geran Padanan Impak Sosial (SIM)

Geran Padanan Impak Sosial merupakan sebuah inisiatif Geran Padanan Lonjakan Perusahaan Sosial (SE) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada...

Malaysia Social Innovation (MySI)

Program Malaysia Social Innovation (MySI) bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D...