Program Pembangunan

YIM telah mula mengesan inovasi akar umbi sejak tahun 2010 di mana banyak program kesedaran, peningkatan kapasiti dan budaya inovasi telah dilaksanakan dengan sokongan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), termasuk program-program utama seperti Jejak Inovasi, Program Berimpak Tinggi 6 (HIP 6), Program Penyelenggaraan Inovasi Grassroots (MaGRI) dan Inovasi Sosial Malaysia (MySI).

Secara keseluruhan, 3,091 inovator telah dikenal pasti dan dikenal pasti, sementara 166 projek inovasi telah dilaksanakan dengan faedah dan kesan tidak langsung kepada lebih daripada 56,701 orang menjelang tahun 2020.

Grassroots Enrichment Programme (GEP)

Mengenai Grassroots Enrichment Programme dilaksanakan bagi mengukuhkan dan meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan inovator akar umbi YIM. GEP menfokuskan kepada...

Project Ruang Reka STIE @ Komuniti

Mengenai Projek Ruang Reka STIE @ Komuniti merupakan sebuah program pembudayaan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dengan membangunkan prototaip produk...

Hala Tuju Inovasi Sosial (SIR)

About Hala Tuju Inovasi Sosial dibangunkan sebagai garis panduan utama kepada penggerak inovasi sosial di Malaysia dalam memacu pembangunan ekonomi,...