Grassroots Enrichment Programme (GEP)

10
usahawan inovator akar umbi dibangunkan
30
latihan dan program bantuan dikendalikan
3000
inovator akan menerima latihan dan bantuan

About

Mengenai

Grassroots Enrichment Programme dilaksanakan bagi mengukuhkan dan meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan inovator akar umbi YIM. GEP menfokuskan kepada pembangunan dan penambahbaikan produk, peningkatan set keupayaan inovator, dan perkongsian inovasi bersama komuniti

Membangunkan 10 usahawan inovator akar umbi
Mengendalikan 30 latihan dan program bantuan
3000 inovator akan menerima latihan dan bantuan

FAQ

Grassroots Enrichment Program (GEP) adalah program bagi memperkukuhkan keupayaan, mempertingkatkan kemahiran dan menyuntik nilai tambah keusahawanan terhadap inovator akar umbi agar mampu berdaya saing di pasaran arus perdana.

Inovator akar umbi yang menerima dana pembangunan inovasi YIM bermula pada tahun 2021.

Inovator akar umbi akan melalui dua fasa program iaitu:

  1. peningkatan set keupayaan inovator; dan
  2. perkongsian inovasi bersama komuniti

Bagi Peningkatan Set Keupayaan Inovator, inovator akan ditawarkan latihan-latihan asas keusahawanan bagi menambah nilai ilmu perniagaan seiring dengan perkembangan semasa. Antara kursus yang ditawarkan adalah Kursus Asas Keusahanan, Outbound-Inbound Marketing dan Business Model Canvas.Di dalam fasa ini juga seorang Business Coach akan dilantik bagi tujuan Coaching-Mentoring yang akan memantau dan panduan inovator sebagai rujukan terusdalam permasalahan perniagaan masing-masing.

Bagi Perkongsian Inovasi Bersama Komuniti, inovator diberi peluang untuk menyampaikan pengalaman dan ilmu berkaitan inovasi dan keusahawanan kepada komuniti bersasar. Perkongsian ini terbuka kepada pelbagai bentuk sama ada perkongsian kejayaan inovasi, asas keusahawanan, bengkel pembangunan inovasi dan sebagainya mengikut keperluan dan kehendak komuniti yang dicadangkan.

Program akan berlangsung selama 4 bulan.

Setakat ini YIM telah menjalinkan usahasama dengan Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) bagi menjalankan bimbingan inovator ke satu tahap di mana inovator tersebut boleh bersedia dengan persaingan dengan pasaran semasa. YIM akan menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi yang bersesuaian dengan pengisian program pada masa akan datang.

Implementing Agency
Funder

More Programmes

Inisiatif Inovasi Sosial 2021

Inisiatif Inovasi Sosial merupakan program yang mempromosikan inovasi sosial ke pelbagai lapisan masyarakat, mengenal pasti agen sosial yang berupaya menghasilkan...

NGO@Makerthon

NGO@Makerthon adalah satu program bagi Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) di Malaysia yang bertujuan untuk membimbing dan menyatukan 20 NGO dengan...

Ruang Reka STIE Keluarga Malaysia

Mengenai Projek Ruang Reka STIE @ Komuniti merupakan sebuah program pembudayaan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dengan membangunkan prototaip produk...

Our time: 12:46am +08

Terima kasih kerana melayari laman web baru kami. Kami ingin maklum balas mengenai pengalaman anda untuk membantu kami menguruskan laman web kami dengan lebih baik untuk anda!