Ruang Reka STIE Keluarga Malaysia

3
ruang lengkap bagi menggarap idea kreatif dan inovatif belia
525k
orang disasarkan dalam 150 komuniti berkemahiran STIE dapat menjana pendapatan dan pekerjaan
52.5k
orang belia terlibat dengan bengkel dan latihan yang disediakan berkenaan dengan ekonomi digital
525k
agen disasarkan dalam komuniti PPR terbabit yang dapat menyelesaikan isu dalam komuniti dengan berinovasi
3
lokasi pilot projek: Balai Raya Tmn. Mawar, Paroi, NS; PPA Desa Rejang, KL; dan PPR Hiliran, Terengganu.

About

Mengenai

Projek Ruang Reka STIE @ Komuniti merupakan sebuah program pembudayaan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dengan membangunkan prototaip produk inovasi ke peringkat pra-pengkomersialan dan mereplikasi projek inovasi ke komuniti lain. Program ini dijangka dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan komuniti setempat melalui aktiviti pengkomersialan.

3 Lokasi Pilot Projek

FAQ

Ruang Reka STIE @ Komuniti merupakan sebuah ruang yang lengkap dengan teknologi (Komputer, Pencetak 3D, Kit Robotik dan elektronik) bagi menggarap idea kreatif dan inovatif belia B40 dan M40 dalam menangani isu-isu setempat mengunakan pendekatan Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi (STIE).

Program ini bermatlamat untuk membudayakan Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi (STIE) di peringkat komuniti, seterusnya memberi peluang kepada seluruh belia B40 dan M40 samada berkemahiran ataupun tidak berkemahiran untuk melahirkan inovasi secara hands-on, experiential learning, sense of ownership and citizenship, STIE awareness melalui boot camps, brainstorming, mentoring danmotivationyang dibuat secara quadruple helix bersama pemegang taruh (akademik, agensi kerajaan, penyelidik dan badan bukan kerajaan (NGO)).

Program ini menawarkan pembelajaran secara hands onbagi membangunkan skil serta bakat belia B40 dan M40. Antara modul pembangununan skil yang ditawarkan ialah modul ekonomi digital, percetakan 3D, AI, robotic dan elektronik. Selain itu, program juga menerapkan pembangunan bakat melalui modul design thinking dan mentoring.

Program menyasarkan penglibatan komuniti B40 dan M40 setempat terutamanya kepada golongan belia. Program ini juga akan melibatkan beberapa lagi pihak berkepentingan seperti kerajaan, agensi kerajaan, universiti, badan-bukan kerajaan (NGO).

Program ini menyasarkan pembangunan ruang di komuniti Projek Perumahan Rakyat atau Projek Perumahan Awam di seluruh Malaysia. 3 lokasi projek perintis Ruang Reka STIE @ Komuniti sedang dalam pembangunan iaitu di Negeri Sembilan, Terengganu dan Wilayah Persekutuan KL.

Pada tahun 2021, YIM menyasarkan pembinaan lagi 30 buah Ruang Reka STIE @ Komuniti melibatkan 30 komuniti Projek Perumahan Rakyat dan Projek Perumahan Awam di seluruh Malaysia. Dengan perlaksanaan program ini, YIM menyasarkan lebih 105,000 ahli komuniti akan mendapat manfaat pembudayaan STIE.

Implementing Agency
Funder

More Programmes

Inisiatif Inovasi Sosial 2021

Inisiatif Inovasi Sosial merupakan program yang mempromosikan inovasi sosial ke pelbagai lapisan masyarakat, mengenal pasti agen sosial yang berupaya menghasilkan...

NGO@Makerthon

NGO@Makerthon adalah satu program bagi Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) di Malaysia yang bertujuan untuk membimbing dan menyatukan 20 NGO dengan...

Grassroots Enrichment Programme (GEP)

Mengenai Grassroots Enrichment Programme dilaksanakan bagi mengukuhkan dan meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan inovator akar umbi YIM. GEP menfokuskan kepada...

Our time: 1:23am +08

Terima kasih kerana melayari laman web baru kami. Kami ingin maklum balas mengenai pengalaman anda untuk membantu kami menguruskan laman web kami dengan lebih baik untuk anda!